VEJLEDNING TIL RAVNEROCKS FORFATTERE

Ravnerock drives af en andelsforening, hvis formål er at fremme nyere litteratur og kunst

Ravnerock fungerer ligesom andre forlag, når vi bedømmer indkomne manuskripter. Vi har tilknyttet en kreds af konsulenter. Hvis konsulenten anbefaler udgivelse er bogen klar til næste skridt. Der betales et symbolsk honorar for konsulentbedømmelse.

Kontakten til/fra konsulenten går altid gennem forlaget.

Forlaget har en kontaktperson som står for den daglige drift og har ansvaret for udgivelser og regnskaber. Kontaktpersonen er også ansvarlig over for told og skat.

Hvordan udgivelse:

Forfatteren betaler selv produktionsudgifterne. Trykning, sats og udsendelse af anmeldereks. ligger typisk på 6.000 – 12.000 alt efter bogens sidetal og oplagets størrelse. I dag laver vi et mix mellem fast oplag og print on demand. Det betyder at vi anbefaler et førstetryk på min. 100 stk., så er der nok til anmeldelse og det første salg.

Vi har en liste med aviser og andre som får anmeldereks., og udsender oftest mellem 20 og 30 bøger til anmeldelse. Den enkelte forfatter bestemmer selv, og kan altid få tilføjet egne ønsker.

På listen er også pligtafleveringen til Det Kongelige Bibliotek.

2 stk. til Dansk Biblioteks Center (1 til lektør, 1 til bogfortegnelse).

Bagefter trykker vi nye oplag á 100 stk. efterhånden som bøgerne sælges.

Når udgivelsesudgifterne er betalt deles overskud 50% – 50% mellem forfatter og Ravnerock.

Der kan laves andre udgivelsesaftaler med en anden fordeling af udgifter og en anderledes deling af overskud. Vi står selv for ekspeditionen. Vore bøger ligger på  forlagonline.dk kan boghandlerne finde os. Det er www.saxo.com  og andre netboghandlere rigtig gode til

Desuden ligger alle vore bøger på www.ravnerockforlaget.dk

De sidste år har vore bøger ligget på salgstal mellem 15 og 700 solgte.

Ravnerocks konstruktion som andelsforening gør, at der ikke er en kreds af ejere som skal tjene penge på udgivelserne.

Manuskriptvejledning.

Et manuskript består af følgende

  • evt. forord

  • evt. indholdsfortegnelse

  • selve bogens tekst

  • evt. noter

  • evt. illustrationer

Før bedømmelsen skal du helst have et færdigt manuskript, og selve produktionen kan ikke begynde før dit manuskript med nævnte bestanddele er klar.

Dog er vi med på sidelinjen næsten fra ide til færdig bog, ved specielle udgivelser. Og vi besvarer henvendelser undervejs fra forfattere, men vi vil sjældent bedømme halve manuskripter.

Du kan aflevere manuskriptet på cd-rom (diskette) eller endnu bedre sende det som vedhæftet fil. Husk altid at skrive dit navn og projektnavn på det du afleverer. Send altid kopier, hvor du selv har det originale materiale.

For at lette produktionen og mindske omkostningerne er her nogle få retningslinier for dit manuskript:

  • Indrykninger i teksten laves med tabulatortasten. Brug ikke mellemrumstasten til at lave ’luft’.

  • Lav ikke manuel orddeling med bindestreger

  • Der skal være mellemrum efter punktum, komma, spørgsmålstegn, kolon, semikolon og udråbstegn. Men ikke før. Ved tankestreg skal der være mellemrum både før og efter.

  • Læs selv korrektur og få andre til at læse korrektur. Prøv at få andre til at gennemlæse manuskriptet for at se på retskrivning og tegnsætning. Vi kan også gøre det på Ravnerock, men så koster det flere penge.

FÆRDIG BOG

Når dit manuskript er færdigt til produktion, finder vi i et tæt samarbejde et passende layout, omslag og bagsidetekst. Husk ved billedmateriale mm. kun at bruge lovligt materiale som du har sikret dig tilladelse til at bruge.

Så laver vi sats. En pdf-fil som du modtager til gennemsyn, korrektur og godkendelse.
Vi ser gerne at du selv har kontakt til en grafiker el. lign/ eller selv kan lave sats af professionel kvalitet. Vi hjælper gerne med råd og vejledning. Eller henviser til grafiker.

Korrektur.

Få en tredje person til at læse korrektur på pdf-filen.

Du sender et ark med rettelserne til os.

Når pdf-filen er rettet går den til trykkeriet. (Eller hvis der er mange rettelser, endnu en runde til dig med en ny pdf til godkendelse).

Trykkeriet laver nu et prøvetryk, som både skal godkendes af os, og gennem en ny gang korrektur hos dig.

Der kan stadigvæk rettes småting.

Hvis der er store rettelser, skal vi tilbage og have et nyt prøvetryk. (Det koster ekstra, men er bedre end producere en bog med fejl.)

Når prøvetrykket er godkendt går det til trykkeriet..

DEN GODE BOG

Smudsside er bogens første side. Her stå bogens titel med lille skrift.

Side 2 Tidligere Udgivelser

Titelsiden, side 3

Kolofon side 4. Tekniske og juridiske oplysninger om bogen. Copyright og ISBN-nr

Forord side 5 eller

Indholdsfortegnelse side 5

På bagsiden skal være Stregkode (Ean-nummer) og ISBN nummer. Det pynter normalt ikke men skal være der.

UDGIVELSESAFTALE

Udgivelsesaftale mellem Forlaget Ravnerock

og … xxxxxxxxxxxxxxxx

om udgivelse af … xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bogen bliver udgivet i …. eks., eller print on demand, eller en blanding hvor vi trykker on demand men i serier af ….50, …100, ….stk. Og forfatteren dækker selv udgivelsesomkostningerne (konsulent, sats, tryk, indbinding, markedsføring mm.).

Hvis andet ikke aftales bliver bogen ekspederet fra forlagets adresse.

Når bogens udgifter er tjent ind, deles de følgende indtægter (ved salg), med 50% til forfatter og 50% til forlaget.

(Ved specielle udgivelser kan der laves en anden fordelingsprocent, men dette skal tilføjes udgivelsesaftalen.)

Forlaget laver momsregnskab og er ansvarlig over for Told- og Skatteregionen.

Regnskab på bogen laves én gang årligt pr. 31-12 og der afregnes inden udgangen af januar.

Der kan dog laves særaftaler med tidligere udbetalinger. Ligesom der afregnes for udgivelsesomkostninger i forbindelse med udgivelsen på intern faktura.

Forfatteren beholder alle rettigheder til bogen udover denne udgave med dette ISBN nummer, og alle følgeindtægter går direkte til forfatteren.

Bogens bogladepris bliver … xxx kr og der gives følgende rabat til boghandlere mm: 1-2 stk … 25% 3 stk … 35%

Evt. tilføjelser til udgivelsesaftalen

Forlaget Ravnerock Forfatteren

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Biblioteksstyrelsen

Efter din første bog, skal du huske at tilmelde dig Biblioteksstyrelsen. Det er den statslige institution, som fører regnskab med hvor mange og hvilke bøger bibliotekerne har til udlån, også af dine bøger. Ud fra tallene beregnes den enkelte forfatters andel i Biblioteksafgiften. Den får du for din eller dine bøger.

Du skal kun tilmelde dig en gang. Alle dine følgende bøger vil automatisk blive registreret i dit navn. Du skal dog hele tiden kontrollere oplysningerne, særlig hvis du er med i antologier mm.

Tilmelding sker ved en blanket som du får hos:

Biblioteksstyrelsen/ Biblioteksafgiften

Nyhavn 31, E

1051 København K.

Tlf. 33733322

www.bs.dk